Władze Fundacji

Drukuj

Piotr Duda

Prezes Fundacji w latach 1998 -2018

 

...Fundacja jest taką rodziną, która przyjmuje i przyjmować będzie do swojego grona Dzieci i Młodzież, o których zapomnieli ci, którzy powinni o nich pamiętać. Tym bardziej, że w Fundacji nie dzielimy Dzieci na te z "Solidarności" i inne. Słowo "Solidarność" w naszej Fundacji to nie tylko nazwa związku, będącego fundatorem Fundacji, słowo to oznacza dla nas solidaryzowanie się z Dziećmi i niesienie pomocy w organizowaniu wypoczynku najmłodszych mieszkańców naszego regionu w myśl znanej, lecz ostatnio zapomnianej idei: wszystkie Dzieci są nasze...

 

Aleksander Gaczek

Prezes Fundacji w latach 1996-1998

 

...zagoniony świat zatraca się coraz bardziej w materii i odejściu od ideałów, zapominając jak dużo czasu, cierpliwości, taktu, wyczucia, wrażliwości tworzy klimat wychowania młodego pokolenia. My staramy się o tych wartościach pamiętać organizując różne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży. Troszczymy się o to, aby dzieci przez czas kiedy zostaną pod naszą opieką czuły się dobrze i bezpiecznie. Pozostajemy z nadzieją radości dzieci i młodzieży, płynącej z fundamentalnego ciepła rodziny, bogatego, idealistycznego wnętrza Człowieka i bezpiecznej perspektywy życia na każdym jej etapie. Taki obraz pragniemy tworzyć swoją działalnością...

 

Andrzej Kampa

Prezes Fundacji w latach 1992-1996

 

...zamierzeniem naszym było, by w czasach, które nie dla wszystkich Dzieci są beztroskimi, wnieść w życie inny wymiar; ciepło, serdeczność, wrażliwą i piękną, ufną miłość. Jako Fundacja nie chcemy jedynie organizować kolejnych wyjazdów tysięcy Dzieci na wakacje, lecz dać im także coś więcej; szczerą troskę, pomoc, a także wskazówkę gdzie można znaleźć życiową opokę... Mam nadzieję, że nasza codzienna działalność jest tego świadectwem...

 

Copyright © Fundacja Kolosy. Wszelkie prawa zastrzezone.
Created by MicroWorks