Działalność Fundacji

Drukuj

Fundacja powstała w 1992 roku z inicjatywy Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ "Solidarność". W swojej działalności Fundacja skupia się głównie na wspieraniu dzieci i młodzieży z rodzin o najsłabszej kondycji finansowej.

Głównym celem statutowym Fundacji jest organizacja wypoczynku wakacyjnego dla dzieci z województwa śląskiego. Od 25 lat Fundacja organizuje corocznie kolonie letnie dla kilku tysięcy dzieci i młodzieży, a w trakcie ferii zimowych Fundacja (wespół z Biurami Terenowymi Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ "Solidarność") organizuje stacjonarne imprezy o charakterze sportowym i rekreacyjno - kulturalnym.

Oprócz wymienionej, podstawowej działalności Fundacji, świadczymy usługi organizacyjno-prawne na rzecz wszystkich, którzy zgłaszają potrzebę niesienia pomocy dzieciom najbardziej dotkniętym patologią społeczną i złą sytuacją materialną.

Fundusze potrzebne na prowadzenie działalności Fundacji pochodzą głównie z darowizn od osób fizycznych i prawnych oraz z dochodów z organizowanych przez Fundację imprez kulturalno- rozrywkowych. Organizujemy również różnego rodzaju akcje charytatywne, mające na celu pozyskanie funduszy na rzecz wypoczynku.

rachunek bankowy: ING Bank Śląski S.A. Oddział w Katowicach
nr 44105012141000000700016306

 

W imieniu dzieci z regionu śląsko-dąbrowskiego serdecznie dziękujemy

za wszelkie formy wsparcia działalności naszej Fundacji.

Copyright © Fundacja Kolosy. Wszelkie prawa zastrzezone.
Created by MicroWorks