Sukcesy i wydawnictwa

Drukuj

Cele statutowe Fundacji wpisują się w realizację strategii przyjętej dla regionu śląsko-dąbrowskiego i województwa śląskiego, a podejmowana przez nas działalność jest również wspierana z dostępnych programów i środków pomocowych. W swojej 20-letniej historii Fundacja została wielokrotnie wyróżniona, a na szczególne podkreślenie zasługują:

  • 1998 rok - nagroda w wysokości 50.000 zł. przyznana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach za długoletnią i szeroką akcję profilaktyki zdrowotnej dzieci

 

  • 2002 rok - nagroda w wysokości 100.000 zł. przyznana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach za szczególne osiągnięcia w profilaktyce zdrowotnej dzieci i młodzieży z województwa śląskiego

 

  • 2003 rok - nagroda w wysokości 20.000 zł. przyznana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach za prowadzoną działalność w zakresie profilaktyki zdrowotnej dzieci

 

  • 2010 rok - nagroda w wysokości 10.000 zł. przyznana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w ramach konkursu EkoAktywni 2010

 

  • 2012 rok - nagroda w wysokości 20.000 zł. przyznana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach za wieloletnią działalność na rzecz profilaktyki zdrowotnej dzieci i młodzieży.


Tradycyjnym elementem działalności promocyjnej Fundacji jest wydawanie charakterystycznych kalendarzy ściennych - cegiełek wspomagających naszą działalność, które można nabyć w siedzibie Fundacji.

Zobacz jak możesz nam pomóc

Copyright © Fundacja Kolosy. Wszelkie prawa zastrzezone.
Created by MicroWorks