Statut Fundacji

Drukuj

Niniejszy jednolity tekst Statutu uwzględnia ostatnie zmiany Statutu wprowadzone Uchwałą Rady Fundacji z dnia 24.09.2004 r.

  1. Postanowienia ogólne
  2. Cel Fundacji
  3. Majątek Fundacji
  4. Organy Fundacji
  5. Rada Fundacji
  6. Zarząd Fundacji
  7. Działalność gospodarcza
  8. Postanowienia końcowe
Copyright © Fundacja Kolosy. Wszelkie prawa zastrzezone.
Created by MicroWorks